Reporter&Thai Army

ศบภ.มทบ.37 ร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง, นายอนัณ ศรีพรม กำนันตำบลป่าซาง, นายวุฒิชัย คำสมุด ผญบ.ห้วยหมากเอียกเหนือ และฝ่ายปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส อ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการมอบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 1,500 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง “

เมื่อ 061100 มิ.ย.62 ศบภ.มทบ.37 ร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง, นายอนัณ ศรีพรม กำนันตำบลป่าซาง, นายวุฒิชัย คำสมุด ผญบ.ห้วยหมากเอียกเหนือ และฝ่ายปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโส อ.เวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในการมอบถังเก็บน้ำขนาดความจุ 1,500 ลิตร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ประจำปี 2562 ให้กับนางติ๋ม มะโนชัย บ้านเลขที่ 286 ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. ซึ่งเป็นผู้ยากจนและประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีบ้านตั้งอยู่ บริเวณท้ายหมู่บ้าน น้ำประปาไหลน้อย ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และประสาน อบต.ป่าซาง เติมน้ำให้เต็มถัง เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคต่อไป