ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เปิดโครงการถวายความรู้ฯแด่พระสังฆาธิการ ระดัับ เจ้าคณะตำบล

เปิดโครงการถวายความรู้ฯแด่พระสังฆาธิการ ระดัับ เจ้าคณะตำบล

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานเปิดโครงการถวายความรู้ฯแด่พระสังฆาธิการ ระดัับ เจ้าคณะตำบล โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม วันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 ณ สถาบันพระสังฆาธิการ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือก เจ้าคณะตำบล 2 รูป 1.พระครูสุภัทรรัตนากร เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2.พระครูสีลรัตโนภาส เจ้าคณะตำบลกึ๊ดช้าง เจ้าอาวาสวัดเมืองกึ้ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา