ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ตร.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ใน 100 ตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ที่ สภ.หัวโทน ภ.จว.ร้อยเอ็ด วันนี้ (29 เม.ย. 67) เวลา10.00 น. โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล สวญ.สภ.หัวโทน พร้อมด้วย จนท.ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ, จนท.รพ.สต.บ้านน้ำคำ ,รพ.สต.บ้านเก่าน้อย., นายก อบต.น้ำคำ,กำนัน ต.น้ำคำ, ผญบ., คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ตำบลน้ำคำ ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


โดยร่วมกับสมาชิก “ลูกน้ำคำพลังใหม่” ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทำพิธีส่งต่อความยั่งยืนให้กับชุมชน ณ วัดสระเกตุ บ้านน้ำคำใหญ่ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อภารกิจการปฏิบัติตามโครงการฯ ให้แก่ชุมชนต่อไป  ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์ ราชบุรี รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.สุริเดช วรรณสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.อ.สุรชาติ อาจหาญ รอง เสธ.มทบ.27, พ.อ.ยุทธศาสตร์ เสนามาตย์ น.กอ.รมน.จว.ร.อ., พ.อ.บุญคง มั่งคั่ง สัสดี อ.สุวรรณภูมิ, นายนริศ คมจิตร ผช.สสอ.สุวรรณภูมิ, นายปรัชญา ใจสาหัส ปลัดอำเภอสุวรรณภูมิ และ หน.ส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรตืในพิธี

นอกจากนี้มีการแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ จาก สนงจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด และให้คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.สุวรรณภมิ และส่งต่อให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อบต.น้ำคำ รับช่วงดำเนินการต่อไป  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจาก ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำคำ, ผอ.รพ.สต.บ้านเก่าน้อย, นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์ นายก อบต.น้ำคำ, นายประยวน ดีสีทา กำนัน ต.น้ำคำ, ผญบ., คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.ทุกหมู่บ้าน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

สมนึก บุญศรี  รายงาน