ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุป  ปัญหาความจำเป็นจากการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่

คณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุป ปัญหาความจำเป็นจากการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวัดร้องอ้อ อ.เมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม วัดร้องอ้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานกรรมการ และคณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆจังหวัดเชียงใหม่ นายสังคม แสนบุดดี รองประธานกรรมการฯ นายอาคม สุวรรรณกันธา เลขาฯด้านเศรษฐกิจ นางพรรณงาม สมนา และคณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆจังหวัดเชียงใหม่ มอบถวายช่อดอกไม้และปัจจัย แด่พระชาญชัย กันตะวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ ในโอกาสสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

คณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือนัดพิเศษกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท้าร้องขี้ควาย ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้ร่วมประชุมพบปะหารือสรุปข้อแก้ไขปัญหาความจำเป็นในการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และรับฟังการแก้ไขปัญหาความจำเป็นของพี่น้องราษฎรเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมประสานนัดหมายส่งข้อมูลและรายงานผลการความคืบหน้าพร้อมสังเกตการณ์เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละพื้นที่ต่อไป

คณะกลุ่มที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านต่างๆจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือนัดพิเศษกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท้าร้องขี้ควาย ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และได้ร่วมประชุมพบปะหารือสรุปข้อแก้ไขปัญหาความจำเป็นในการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และรับฟังการแก้ไขปัญหาความจำเป็นของพี่น้องราษฎรเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมประสานนัดหมายส่งข้อมูลและรายงานผลการความคืบหน้าพร้อมสังเกตการณ์เก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อการศึกษา พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝายหินอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง