Reporter&Thai Army

หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาหมื่น) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง,ราษฎรบ้านห้วยนาย,ราษฎรบ้านหัวทุ่ง เข้าทำการดับไฟป่าบริเวณ บ้านห้วยนาย หมู่ที่ 9 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น ฯ พิกัด47QPA 707157และบริเวณหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่นฯ พิกัด47QPA 703357 พื้นที่เสียหายจำนวน 10 ไร

เมื่อ 8 มี.ค.62 , 09.00 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาหมื่น) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง,ราษฎรบ้านห้วยนาย,ราษฎรบ้านหัวทุ่ง เข้าทำการดับไฟป่าบริเวณ บ้านห้วยนาย หมู่ที่ 9 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น ฯ พิกัด47QPA 707157และบริเวณหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่นฯ พิกัด47QPA 703357 พื้นที่เสียหายจำนวน 10 ไร่ ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้ว เหตุการปกติ