ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr. Shunichi Suzuki สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรญี่ปุ่น

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปี และจะครบรอบ 132 ปี/11 รอบแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์ ที่ทั้งสองประเทศต่างมีสถาบันพระมหากษัติย์อันเป็นที่เทิดทูนของประชาชน ซึ่งเดือนพฤษภาคม 2562 จะเป็นเดือนที่มีความพิเศษยิ่งสำหรับชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยเป็นเดือนแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทย และจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของญี่ปุ่นด้วย

จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการเลือกตั้งทั่วไปของไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต่อก้าวสำคัญของไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นระหว่างญี่ปุ่น-ไทย
โดยฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณ Mr. Suzuki ที่ได้ให้การสนับสนุนไทยด้วยดีเมื่อครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทั้งสองประเทศได้เคยประสบ รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและการทำหน้าที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนของรัฐสภาไทยในปีนี้ ตลอดจนตำแหน่งที่กำลังจะว่างลงในคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ที่ฝ่ายไทยมีความคิดที่จะลงสมัครในเดือนตุลาคม 2562 และหวังว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุน
อนึ่ง ฝ่ายญี่ปุ่นขอให้ไทยสนับสนุนกรณีลักพาตัวชาวต่างประเทศโดยเกาหลีเหนือซึ่งมีหญิงไทยด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน