ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน ปทุมธานี

ชาวบ้านร้องทีมงานจัดงานกาชาดปทุมธานี แอบลักไฟฟ้าหลวงใช้โดยพลการ

7 พฤษภาคม 2567  ประชาชนที่เดินออกกำลังกายบริเวณสวนเทพปทุม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี  พบเห็นการต่อไฟฟ้าภายในงานแบบผิดปกติ ลักษณะน่าจะเป็นการลักใช้ไฟฟ้า จุดต่อไฟฟ้าไม่มีการพันเทปไฟไว้ ซึ่งอาจทำทำให้เกิดอันตรายกับกับประชาชนผู้ผ่านไปผ่านมา ได้จึงได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบทีมงานรับจ้างจัดงาน มีการลักต่อไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างไม่เก่งกลัวกฎหมาย ตั้งแต่ประมาณวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ตามลักษณะการจัดงานแล้ว ทางผู้จ้างจะต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้ผู้ตรวจการจ้าง ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หากเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมาย

สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน