ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อช.เขา​ลํา​ปี​ฯ ร่วม​ภาค​ีเครือข่าย จัดกิจกรรม​วันทะเล​โลก ปลูกจิตสำ​นึก​รักษ์​ทะเล​

7 มิถุนายน​ 2567​ นายปรารพ แปลงงาน​ หัวหน้า​อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมจัดกิจกรรมในวันทะเลโลก (World Ocean Day)ซึ่ง​ตรง​กับ​วันที่​ 8 มิถุนายน​ของทุกปี เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน​ 200 ต้น ได้แก่ จิกทะเล 100 ต้น พยอม 80 ต้น และกำชำ 20 ต้น และกิจกรรมเก็บขยะหน้าหาดระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยเก็บขยะทะเลได้ 320.03 กก. แบ่งเป็น ขยะรีไซเคิล 38.23 กก. ขยะทั่วไป 281.40 กก. และ​ขยะอันตราย 0.4 กก. (3 ชิ้น)

ทั้ง​นี้มีภาค​ีเครือข่าย​ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม​ในครั้งนี้​ ได้แก่ กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานเเละรักษาฝั่ง 641 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กำนันตำบลลำแก่น กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวท่าดินแดง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.อส.) บ้านท่าดินแดง และบริษัทว้าว อันดามัน และ​มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลป.3 เขาหน้ายักษ์ อุทยาน​แห่งชาติ​เขา​ลํา​ปี​-หาด​ท้ายเหมือง​