ข่าว ลำพูน ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงาน “มหัศจรรย์หริภุญชัย ของดี ปลอดภัย เมืองหละปูน Lamphun Fruit Fest”

7 มิถุนายน 67 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธาน เปิดงาน “มหัศจรรย์หริภุญชัย ของดี ปลอดภัย เมืองหละปูน Lamphun Fruit Fest” โดยมี นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานการจัดงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

“มหัศจรรย์หริภุญชัย ของดี ปลอดภัย เมืองหละปูน Lamphun Fruit Fest” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่า ดำเนินการ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร การเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของ การผลิตสินค้าลำไยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าลำไยให้ได้คุณภาพมาตรฐานและ สร้างมูลค่าเพิ่ม ตามความต้องการของตลาด เพื่อความยั่งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรม

งานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน นี้ ณ ลานกิจกรรมแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ลำพูน ตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย บูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรลำไย สินค้าเกษตร ของดี ปลอดภัย จังหวัดลำพูน ทั้งหมด 30 บูธ อาทิ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าลำโยที่มีคุณภาพ ของเกษตรกร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหรือมีส่วนประกอบของลำไย สินค้าเกษตรปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย

จุฑามาศ สื่อลำพูน รายงาน