Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ที่วัดศรีมงคลใต้พระอารามหลวง จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

รายละเอียดขั้นตอนในพิธีเริ่มต้น ด้วยพิธีดับเทียนชัย จากนั้นประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและข้าราชการตามที่กำหนดประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 10 รูป
จากนั้นถึงฤกษ์เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตั้งบายศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการที่กำหนดไว้ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครบ 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ จะเชิญคนโทนน้ำพระพุทธมนต์ไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป.