Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิ่งชมทุ่ง กินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ปี 2018

จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิ่งชมทุ่ง กินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ปี 2018 ที่บ้านจ้อก้อ อำเภออาจสามารถ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการวิ่งชมทุ่ง กินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม “วิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน 2018 จังหวัดร้อยเอ็ด” ที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลานิล บ้านจ้อก้อ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเริงวิทย์ ถนอมแสน อำเภออาจสามารถ นายณรงค์ ขันแข็ง รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ใหญ่บ้านจ้อก้อ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว ในครั้งนี้จำนวนมาก

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทย ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน และให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างแข็งแรงและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดโครงการบูรณาการระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพของประชาชนเข้าด้วยกัน โดยได้จัดโครงการวิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอนครั้งที่ 3 กิจกรรม “วิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน 2018 จังหวัดร้อยเอ็ด” ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลือวิทยา ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพตามเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กันไป อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด ปัจจัยหลักที่สำคัญอีกประการคือการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น


นายณรงค์ ขันแข็ง รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กุ้งก้ามกราม บ้านจ้อก้อ และทั้งตำบลหน่อม ตำบลแจ้ง ที่มีคลองน้ำเส้นเดียวกันไหลผ่าน อำเภออาจสามารถ มีความเป็นมายาวนาน เริ่มตั้งแต่ ปี 2524 ถึง ปัจจุบัน ในปี 2543 จึงได้มีการพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ จนมีความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง แต่ยังขาดความรู้ในการประกอบอาหารจากกุ้ง จนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังนั้นจึงทำให้ราชาดอาหารที่ผลิตจากกุ้ง ของชาวตำบลหน่อม และพื้นที่ใกล้เคียงจึงมีรสชาติ ใกล้เคียงกันกันเนื่องจากมาจากตำรับอาหารเดียวกัน นั่นคือ ท่านหม่อมหลวง ประทีป เจริญโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้เลี้ยงกุ้ง ประมาณ 10 คน ไปฝึกการทำอาหาร ที่ กรุงเทพมหานคร (จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในปัจจุบัน) จึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะไปเปิดร้านที่ไหนก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กุ้งก้ามกราม จากที่นี่ ยังเป็นแหล่งอาหาร ให้แก่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ยโสธร สุรินทร์ ศรีษะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ อีกด้วย จึงมีความพร้อมที่จะให้การต้อนรับผู้มาเยือน ที่ มีกุ้งก้ามกรามที่ผลิตเองที่นี่ รสชาติอร่อย สะอาด พร้อมมีที่พักที่มีบรรยากาศ อบอุ่นและเป็นกันเอง
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า รสชาติของกุ้งที่ บ้านจ้อก้อ ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ เนื่องจากกุ้งมีความสด มีการเผาได้ดี มีเอกลักษณ์ นุ่ม บวกด้วยรสชาติของน้ำจิ้มที่กลมกล่อม จึงได้รสชาติที่ แซบ อร่อยมาก จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ มาร่วมกิจกรรมสุขภาพ FUN FOOD FIT นั่นคือ สนุกสนาน อาหารอร่อยสะอาด และเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี อย่าลืม วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นี้ ร่วมกิจกรรม วิ่งชมทุ่ง กินกุ้งก้ามกราม มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ปี 2018 ที่บ้านจ้อก้อ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-515021 ,090-9989747
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด