Uncategorized

นครนายก รองผู้ว่าฯร่วมกับหน่วยงานราชการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครนายก

นครนายก รองผู้ว่าฯร่วมกับหน่วยงานราชการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นางศิรินันท์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก นายอร่าม ทัพหิรัญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครนายก ผู้แทนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้แทนจาก กอ.รมน.จังหวัดนครนายก และผู้แทนจากอำเภอเมืองนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย เขื่อนขุนด่านปราการชล อุทยานวังตะไคร้ น้ำตกนางรอง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ทั้งปริมาณน้ำเขื่อนขุนด่านฯ แม่น้ำนครนายก รวมถึง น้ำในน้ำตกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ.

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก