Uncategorized

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สวนอินทผลัม ของนายปรีชา ธรรมชูชวรัตน์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สวนอินทผลัม ของนายปรีชา ธรรมชูชวรัตน์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองข่อย และสื่อมวลชน ร่วมตรวจเยี่ยมสวนอินทผลัม ชวนชม และไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆ ภายในสวนของนายปรีชาฯ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมเสียบยอดขยายพันธุ์ชวนชมด้วยวิธีนั่งแท่น


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าวว่า ได้ริเริ่มปลูกอินทผลัมสายพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ซึ่งในขณะนี้มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้น อินทผลัมจึงถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง โดยนายปรีชาฯ ยินดีที่จะให้ความรู้และข้อแนะนำกับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ นอกจากอินทผลัมแล้ว สวนของนายปรีชาฯ ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ชวนชม ลีลาวดี ฯลฯ อันเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นเดียวกัน เพราะจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัย ไม้ดอกไม้ประดับจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยตกแต่งให้ที่อยู่อาศัยมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี