ข่าวกระแสสังคม

คนอำเภอบางกรวยสวดมนต์เจริญจิตภาวนาบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คนอำเภอบางกรวยสวดมนต์เจริญจิตภาวนาบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ


พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีประชาชนคนบางกรวยประมาณ
100 คน. โดยกิจกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นทุกวันศุกร์ ทำมานานหลายปีไม่เคยหยุด การสวดมนต์แต่ละครั้งจะมีเด็กมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกครั้งจนเด็กบางคนสวดมนต์แทบไม่ต้องมองหนังสือกัน โดยโครงการนี้ได้มีพี่น้องประชาชนหมู่บ้านรักษาศิล 5
ของคนปลายบาง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี มาร่วมกันสวดมนต์ทุกครั้ง นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวยกล่าวว่า การที่อำเภอบางกรวยได้จัดสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ก็เพื่อ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสวดมนต์วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย เพื่อให้วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงพลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล อันเป็นกิจกรรมที่ดีงามและควรรักษาไว้สืบไป
ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และพุทธศาสนิกชน

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี