ข่าว เพชรบูรณ์

นายประสิทธิ์แสงรุ่งเรือง เลขาธิการใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำเดือน

, วันที่ 7 กันยายน 2562 วันที่ทำการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน( ยูม่า) แห่งประเทศไทยที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ เวลา 13:00 นนายประสิทธิ์แสงรุ่งเรือง เลขาธิการใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน ได้เป็นประธานในการเปิดประชุมประจำเดือน

(สองเดือนครั้ง)
และมี เลขาธิการของแต่ละประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมถึงนาย โปรย สมบัติ เลขา สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน แห่งประเทศไทย นายบรรหารบุญเขต คณะกรรมการ สหพันธ์ยูม่าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการท่านอื่นๆ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมถึงสมาชิกของประเทศกัมพูชา และเลขาธิการ สหพันธ์สื่อมวลชนแห่งอาเซียนของประเทศกัมพูชา ท่าน ซก สุวรรณ ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ วาระการประชุมมีหลายเรื่อง เช่น เรื่องของตำแหน่ง เลขาธิการ สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน มีคุณประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองเป็นเลขาส่วนแต่ละประเทศก็จะมีเลขาที่การสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนประจำประเทศนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น นายโปรยสมบัติ เป็นเลขาประเทศไทย ท่าน ซก สุวรรณ, เป็นเลขา ประเทศกัมพูชา เป็นต้น เรื่องการรับสมาชิกใหม่ และแนะนำตัว ผู้ที่เข้าร่วมประชุม เรื่องของการ ประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งมีมติ ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุม โดย คุณบรรหาร บุญเขต คณะกรรมการ สหพันธ์ สื่อมวลชน อาเซียน แห่งประเทศไทย ได้รับอาสา เป็นเจ้าภาพ จัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ ส่วนอีกเรื่อง คือเรื่องของการไปดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น สถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น ซึ่งสถานทูต ได้ให้โควต้ามา 20 คน กำหนดการ 5 วัน 4 คืน ปิดท้ายด้วยเรื่อง ของการทำหนังสือ ประชุมใหญ่ ที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีใครมาบ้าง ขอให้แจ้ง ที่เลขา สหพันธ์ สื่อมวลชน อาเซียนแต่ละประเทศ เพื่อที่จะได้จัดเตรียมที่พัก ไว้ให้