ข่าวรัฐสภา

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา และทีมอาสาวุฒิสภาร้อยเอ็ดลงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา และทีมอาสาวุฒิสภาร้อยเอ็ดลงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ในตำบลรอบเมือง ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ โดยกำลังประสาน อำเภอพนมไพร อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

าพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน