ข่าวรัฐสภา

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 7 กันยายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเฉลียว เกาะแก้ว ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และคณะ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ และ แจกถุงยังชีพแก่ราษฎรจำนวน 800 ราย ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร โดยยังมีผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกมาก ซึ่งทางคณะจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

โอกาสนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และคณะ ได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ผ่าน นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อสมทบในการดำเนินการให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน