ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม Morning Talk

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม Morning Talk เรื่อง “2 เรื่องที่ต้องติดตามด่วน : ร่าง พรป. ป.ป.ช. / ร่าง พรป. วิ.อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ”

.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 406-407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 1 โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมพูดคุยในครั้งนี้

.
สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “2 เรื่องที่ต้องติดตามด่วน : ร่าง พรป. ป.ป.ช. / ร่าง พรป. วิ.อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ” โดยมี นายสมชาย แสวงการ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายกล้านรงค์ จันทิก พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย และมีนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ
.
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน