ข่าวรัฐสภา

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม

(newspaper) พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับแจ้งข่าว พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 นาฬิกา และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2567 จากนั้น สวดพระอภิธรรม วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567 และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพเรือ (ศาลา 1) วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
.
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2495 เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีตำแหน่งในวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
.
สำหรับรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2565 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ในลำดับถัดไป ได้แก่ นายโสภณ เมฆธน
.
ทั้งนี้ การถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ทำให้จำนวนสมาชิกวุฒิสภา คงเหลืออยู่ขณะนี้ 249 คน