ข่าวรัฐสภา

ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหินและนาวสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหินและนาวสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ตามจุดต่างๆ ดังนี้
-จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพจำนวน 51 ครัวเรือน ณ ศาลาวัดบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 บ้านน้อยพัฒนา
-จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพ จำนวน 180 ครัวเรือน ณ ศาลาวัดท่ามาลานที หมู่ที่ 7บ้านน้ำจั้น
-จุดที่ 3 มอบถุงยังชีพ จำนวน 131 ครัวเรือน ณ หมู่ที่ 14 บ้านฟากปาว
-จุดที่ 4 มอบถุงยังชีพ จำนวน 73 ครัวเรือน ณ ศาลาวัดบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวาง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน