ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะได้เข้าหารือข้อราชการกับ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะได้เข้าหารือข้อราชการกับ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และนางสาวใจไทย อุปการนิติเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา โดยการหารือครอบคลุมในทุกมิติ จากนั้น เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน