สถานที่ท่องเที่ยว

พัฒนาการอำเภอท่ายาง จัดกิจกรรม KICK OFF ท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีอำเภอท่ายาง เชื่อมโยงสินค้า สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต “แอ่งเล็ก เชคอิน “พัฒนาทรัพยากรชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาการอำเภอท่ายาง จัดกิจกรรม KICK OFF ท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีอำเภอท่ายาง เชื่อมโยงสินค้า สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต “แอ่งเล็ก เชคอิน “พัฒนาทรัพยากรชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมอำเภอท่ายาง เมื่อช่วงเช้าวันที่18 ตุลาคม 2561 โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิด ทั้งนี้มีนายประไพ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอท่ายาง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อาชวิน บุญธรรมเจริญ ผกก.สภ.ท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรม KICK OFF ท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถีอำเภอท่ายาง หรือแบบจำลองเรียกว่า “แอ่งเล็ก เชคอิน “ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาโอท้อป รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง


นายประไพ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอท่ายาง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนอนุมัติโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอท้อป นวัตวิถีให้จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ รวม 27 ตำบล 30 หมู่บ้าน โดยในส่วนของอำเภอท่ายาง ได้ดำเนินจำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1 บ้านโค้งตาบาง ตำบลท่าไม้รวก 2 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย 3 บ้านคอละออม ตำบลท่าแลง และบ้านตลาด ตำบลหนองจอก ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้าน มีศักยภาพของชุมชนที่โดดเด่น มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสนใจ มีอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นจึงส่งเสริมเปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว KICK OFF หรือเปิดหมู่บ้านOTOP วัตนวิถีของอำเภอท่ายาง เพื่อประกาศเป็นชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าหมู่บ้าน เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
ด้านนาย อานนท์ เปิดเผยว่า โครงการKICK OFF วัตวิถีท่ายาง ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้ชุมชนเกิดความตื่นตัว และเกิดพลังในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสินค้าOTOP ที่สะท้อน อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละหมู่บ้านหรือหมู่ละตำบล พัฒนาทรัพยากรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างตลาดใหม่การเชื่อมโยงOTOP กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

กสิพล ศิริลาภ -เพชรบุรี