ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 1 นายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา 1 นายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากเครือข่ายประชาสังคมกัญชา
เพื่อการแพทย์สำหรับประชาชน นำโดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ยาเสพติดให้โทษ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ พิจารณาไม่ให้เกิดการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากกัญชาไว้เฉพาะทางราชการหรือต่างชาติหรือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ขอให้ยกเลิกคำขอการจดสิทธิบัตรกัญชาทุกฉบับโดยทันที และปลดล็อกการใช้กัญชาให้แพทย์แผนไทยสามารถใช้กัญชาตามตำรับการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน