Uncategorized ข่าว ปราจีน

พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดีบุตร พร้อมด้วยท่าน ดร. สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัท เอเชียฟาร์ม แอนฟู๊ด จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

ปราจีนวันนี้ ช่วงสายที่ผ่านมา พล.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดีบุตร พร้อมด้วยท่าน ดร. สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ประธานบริษัท เอเชียฟาร์ม แอนฟู๊ด จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

แล้วยังได้ร่วมเลี้ยงอาหาร กลางวันให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านบางปะกง กว่า 400 ชีวิต อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งนำสิ่งของมาบริจาค เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น และยังมียารักษาโรค ที่ต้องใช้จําเป็นสําหรับผู้ป่วยทุพพลภาพ และยังได้มอบเงินทุนเพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วย ทุพพลลภาพ ให้แก่ ผู้ป่วยที่บ้านบางปะกง ส่วนหนึ่ง ส่วนทางด้าน ดร สุเทพ เทพรุ่งโรจน์ ยังได้กล่าวอีกว่าหากมีเวลาและโอกาสก็จะจัดงานแบบนี้ขึ้นอีก ครั้ง และยังอยากเห็นผู้ป่วยและผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มีชีวิตที่เป็นอยู่ ที่ดีขึ้นอีกครั้ง และยังได้กล่าวขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ และบริษัทต่างๆ ที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้