Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ขอเชิญร่วมพิธีงานฌาปนกิจ สรีระหลวงปู่บุญยัง อาจาโร

ขอเชิญร่วมพิธีงานฌาปนกิจ สรีระหลวงปู่บุญยัง อาจาโร

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ เมรุชั่วคราววัดนิลาวรรณ์ประชาราม ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพรบูรณ์
โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา07.00 น.เป็นพิธีบวชหน้าไฟ เวลา 08.00 น.พิธีถวายภัตตาหารเช้าและพิธีขอขมา เวลา 09.00 น.พิธีเคลื่อนศพสู่เมรุชั่วคราว ช่วงนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนทำบุญบูชาผ้าบังสกุล เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น.สาธุชนร่วมรับทานอาหาร และช่วงภาคบ่ายเวลา 13. 00 น.สาธุชนพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระครูโพธิพัชรธรรม เจ้าคณะตำท่พล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง เวลา14.00น.พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป สามเณร 20 รูป สวดมาติกาบังสุกุล และชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ จากนั้นเวลา 15.00 น. เป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลจำนวน 30 ชุด และอ่านประวัติหลวงปู่บุญยัง อาจาโร ต่อจากนั้นนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ สส.เขต 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าไตรบังสุกุล พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง)ประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลวางดอกไม้จันทน์ เวลา16.00 น.ประกอบพิธีประชุมเพลิง และเวลา 20.00 น.ประชุมเพลิงจริง

ข่าว-ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์