Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

อนุทิน” นำทีมผ่าตัดหัวใจ จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัว เพื่อรับอวัยวะ ที่ได้รับการบริจาค ที่ รพ.นครพิงค์เชียงใหม่

“อนุทิน” นำทีมผ่าตัดหัวใจ จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัว เพื่อรับอวัยวะ ที่ได้รับการบริจาค ที่ รพ.นครพิงค์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 62 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผ่าตัดหัวใจ จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัว เพื่อรับอวัยวะ ที่ได้รับการบริจาค ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทีมแพทย์ผ่าตัดไตจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในการผ่าตัดครั้งนี้ ภารกิจสำคัญนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยมี “เวลา” เพียง “6 ชั่วโมง” เท่านั้น มิเช่นนั้น อวัยวะที่ได้รับการบริจาค จะเสียหายจนใช้การไม่ได้ ภารกิจครั้งนี้จะได้หัวใจ , ตาและไต กลับไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะเหล่านี้ หากโชคดีก็จะช่วยต่อชีวิตคนได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง