เทศบาลตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ให้ความสนใจร่วมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 กว่า 300 คน ชาวอําเภอคลองใหญ่กว่า 300 คน ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่


ตราด/เทศบาลตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ให้ความสนใจร่วมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 กว่า 300 คน ชาวอําเภอคลองใหญ่กว่า 300 คน ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ โดยมีเทศบาลตําบลคลองใหญ่ร่วมกับประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้ว โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีทางสงฆ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ สมาชิกสภาเทศตําบลคลองใหญ่ ทหาร ตํารวจ พร้อมหน่วยงานอื่นๆและประชาชชาวอําเภอคลองใหญ่ กว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และอีกทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธี นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ได้กล่าวคําอวยพรให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2563 ให้เจริญในหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวมีตวามสุขและที่สําคัญขอให้มีสุขภาพที่ดีกันทุกคน โดยมี วัตถุประสงค์ ของการตักบาตร เพื่อธํารงส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส่งเสริมและบํารุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศิล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณงามความดีของผู้ปฎิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร จากนั้นนายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองใหญ่ได้ออกเดินทักทายประชาชนและอวยพรให้ประชาชนที่เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ต่อไป/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด