ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามผลการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้ได้ผลดีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามผลการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้ได้ผลดีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าติดตามสถานการณ์และรับทราบผลการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย โดยทำหน้าที่เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ VCS กับทั้ง 18 อำเภอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติและวิเคราะห์สถานการณ์รับมือกับห้วงของการเดินทางกลับของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีภายใต้แนวทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

โดยในเทศกาลปีใหม่ 2563 ปีนี้ จังหวัดเชียงรายได้ให้การต้อนรับนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ประชาชนชาวเชียงรายที่เดินทางภูมิลำเนาเพื่อร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมกันด้วยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตก อากาศหนาวเย็น และมีพายุลูกเห็บตกหลายพื้นที่ จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย (ศปถ.จ.ชร.) ได้รายงานสถานการณ์ประจำวัน ดังนี้
1.สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 31 ธ.ค. 2562
– เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง
– เสียชีวิต 1 ราย (ชาย 1 ราย, หญิง – ราย)
– บาดเจ็บ (Admit) 14 คน (ชาย 10 คน, หญิง 4 คน)
2.สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ขับรถเร็วเกินกำหนด
3.มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 95 คัน ถูกดำเนินคดี 102 คน
4.สะสม รวม 5 วัน (27 – 31 ธ.ค. 62)
– เกิดอุบัติเหตุ 63 ครั้ง
– บาดเจ็บ 62 คน (ชาย 47 คน, หญิง 15 คน)
– เสียชีวิต 11 ราย (ชาย 10 ราย, หญิง 1 ราย)
– มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ 460 คัน ถูกดำเนินคดี 487 คน

ในที่ประชุมได้นำเสนอผลปฏิบัติงานในวันส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมา ในการเรียกตรวจรถทุกประเภทกว่า 11,000 คัน และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานและอุปสรรคที่ผ่านมา ผลการดำเนินคดีทั้ง 10 รสขม คือ 1ร 2ส 3ข 4ม กว่า 3,700 ราย และสรุปข้อมูลที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนจากการจราจร อาทิ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุราทไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถน้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวมอบนโยบายว่า จากการติดตามสถานการณ์ ทางจังหวัดให้ตั้งธงไว้ที่หมู่บ้านทุกแห่ง อำเภอทุกแห่งโดยใช้มาตรการด่านครอบครัว และด่านชุมชนอย่างเข้มข้น พร้อมมอบภารกิจให้จิตอาสาพระราชทานปฏิบัติงานควบคู่กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนายตำรวจ ชรบ. อรบ. โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำที่จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในทุกอำเภอ ได้กำชับให้กวดขันผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราอย่างจริงจัง ลดปัจจัยเสี่ยง และแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไข และห้ามเจ้าหน้าที่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะทั่วไป พร้อมกันนี้ให้เจ้าหน้าที่จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเดินทางกลับให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ โดยแนะนำให้ผู้ขับขี่พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เมาสุรา และดูแลสภาพรถให้มีสมรรถภาพที่ปลอดภัย พร้อมตอกย้ำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มงวด และจริงจังเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนัก และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะจากการจราจรทางถนน

ท้ายที่สุด ได้ฝากไปยังเจ้าของรถทุกคันต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ต้องจัดทำทะเบียนรถและต่ออายุทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประเภท เพื่ออำนวยสิทธิประโยชน์ทั้งแก่เจ้าของรถ คู่กรณี และบุคคลที่สามอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
01/01/63

,