Uncategorized

ร้อยโทรัตนะ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัด กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับราษฎร บ้านมอญ หมู่ที่ 6 เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำน่าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 , พ.อ.รัตนะ พ้ฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้ ร้อยโทรัตนะ พูลสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัด กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับราษฎร บ้านมอญ หมู่ที่ 6 เข้าตรวจสอบพื้นที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำน่าน บริเวณ บ้านมอญ หมู่ที่ 6 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เข้าติดตามสถานการณ์น้ำพบเป็นน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน่านเข้าท่วมบ้านราษฎร จำนวน 4 หลังคาเรือน ขั้นต้นหน่วยได้ช่วยราษฎรดำเนินการช่วยขนย้ายสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต หน่วยติดตามและรายงานให้ทราบต่อไป