Uncategorized

แก้ปัญหาก่อนคนตกงานกว่า 100,000 คน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เตรียมยื่นหนังสือถึง ผวจ.เชียงใหม่ แก้ไขนักท่องเที่ยวคนจีนยกเลิก มาเที่ยวเชียงใหม่

แก้ปัญหาก่อนคนตกงานกว่า 100,000 คน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เตรียมยื่นหนังสือถึง ผวจ.เชียงใหม่ แก้ไขนักท่องเที่ยวคนจีนยกเลิก มาเที่ยวเชียงใหม่
รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ กับทัวร์จีนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวจีนถูกทำร้ายที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 7 ต.ค.61เวลา14.00น .ที่โรงแรมวีร์บริษาเชียงใหม่ทางนายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่, ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,นายกมลพรรณ ตานุ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ,นายดำรงค์ องอาจ ว่าที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ได้มีการรับฟังความคิดเห็น ในด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาของนักท่องเที่ยวคนจีน ที่ตอนนี้ได้เข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่ลดน้อยลงอย่างมากจนกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง
ทางดร.บุญทาเปิดเผยว่า “การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพราะจากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนถูกทำร้ายใน คลิปเหตุการณ์ ในสนามบินดอนเมือง จากเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวีซ่า จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท แต่กลับมีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บอีก 300 บาทให้ผ่านช่องทางพิเศษ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอจนเกิดเหตุการณ์ขึ้น ส่งผลให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศอย่างมาก และตอนนี้บริษัททัวร์จีนได้มีการยกเลิกการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบทันที ขณะนี้นักท่องเที่ยวลดลงถึง 80% เลยทีเดียวจากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามา จ.เชียงใหม่กว่า 1,700,000 คน ซึ่งผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม,ร้านอาหาร,รถขนส่งฯลฯแทบทุกภาคในด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีลดค่าใช้จ่ายและเลิกจ้างแรงงานกว่า 100,000คนเลยทีเดียว และจะเป็นการสร้างปัญหาสังคมเกิดขึ้นหากคนตกงานหากยังไม่ได้รับการแก้ไข
ทางด้านนายนพดลเปิดเผยว่า “จะได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ทั้งหมดเพื่อลงชื่อที่ได้รับผลกระทบการจากการที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ว่าเที่ยวในเชียงใหม่ โดยรายชื่อทั้งหมดจะได้รวบรวมและแนวทางการแก้ปัญหา ภายในวันที่ 12 ต.ค.61 ก่อนที่จะมีการยื่นผ่านทางผวจ.เชียงใหม่เพื่อนำเสนอต่อทางนายกรัฐมนตรีต่อไป.

ทรงวุฒิ  ทับทอง รายงาน