ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวตอง มหาพรหม

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวตอง มหาพรหม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่บัวตอง มหาพรหม อายุ 74 ปี โยมมารดาพระครูวิมลรัตนวัฒน์ (รุ่งโรจน์ ฐานวีโร) เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง ณ วัดพวกช้าง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา