ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มุทิตาจิต เลี้ยงเพล คณะสงฆ์ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์

มุทิตาจิต เลี้ยงเพล คณะสงฆ์ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ วัดเชตวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เลี้ยงภัตตาหารเพลคณะสงฆ์ 23 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ ช่างฟ้อน นางรำ ที่มาถวายมุทิตาจิตที่ได้พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่ 19/2566 แต่งตั้ง พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) ฉายา กิตติโสภโณ อายุ 73 พรรษา 53 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา