Reporter&Thai Army

พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 / ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร้อยเอก สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 ร่วมกับส่วนราชการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ พบปะราษฎร บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน พูดคุยรับฟังปัญหา อีกทั้งได้ร่วมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรผู้ยากไร้

เมื่อ 07 พ.ย.61 พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7 / ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ ร้อยเอก สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 ร่วมกับส่วนราชการ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมขับเคลื่อนชุดดำรงธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีฝ่ายปกครอง ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ พบปะราษฎร บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน พูดคุยรับฟังปัญหา อีกทั้งได้ร่วมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย ให้กับนายไกรสร ประเสริฐ อายุ 40 ปี และนายสัทธา ประเสริฐหล้า อายุ 34 ปี ชุดดำรงธรรม ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีการร่วมมือทุกภาคส่วน เตรียมลงพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของประชาชน อย่างแท้จริง