Uncategorized

วอนช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ต.แม่ยาว เชียงราย

วอนช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ต.แม่ยาว เชียงราย

///////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.61 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนาย สุรศักดิ์ แสนคำหอม บ.ห้วยขมนอก ม.10 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้มาจาก เตาครัวปรุงอาหารดับไม่สนิททำให้รุกหลามไหม้บ้านวอดทั้งหลัง โดยคนอาศัยอยู่ในบ้าน ลูกเล็กเด็กแดงปลอดภัย
ทางเทศบาลตำบลแม่ยาว ขอเชิญร่วมกันบริจาคเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของเครื่องใช้ครัวเรือนและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้แกครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ได้ที่ งานป้องกันเทศบาลแม่ยาว หรือโทรติดต่อเบอร์ 053-737053 และบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี น.ส.ปราณี แสนคำหอม เลขบัญชี 262 501322 8

 

แหล่งข่าวจาก – ขุนพัน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน ///////