Reporter&Thai Army Uncategorized

พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ พร้อมต่อยอดพัฒนาหน่วย กำลังพล และดูแลประชาชน

พิธีรับ – ส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ พร้อมต่อยอดพัฒนาหน่วย กำลังพล และดูแลประชาชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ระหว่าง พันเอก บุริม เครือเป็งกุล (ท่านเก่า) กับ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ (ท่านใหม่) สำหรับ พันเอก บุริม เครือเป็งกุล จะได้เดินทางไปรับตำแหน่งเป็น จเรกองทัพภาคที่ 3 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมี ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 (ท่านเก่าและท่านใหม่) พร้อมด้วย กำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย ทั้งนี้ ได้การประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธชินราช และพิธีบวงสรวงศาลปู่จ้าวไพรมหากาฬ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จากนั้น ได้วางพวงมาลัยดอกไม้สดและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ภายในกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หลังจากนั้น พันเอก บุริม เครือเป็งกุล จเรกองทัพภาคที่ 3 ( ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ท่านเก่า ) ทำพิธีลงนามในเอกสาร ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 (ท่านใหม่) และพิธีมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพล เนื่องในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

พันเอก บุริม เครือเป็งกุล ( ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ท่านเก่า ) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้มารับหน้าที่ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นและกำลังพลทุกนาย ตลอดจนถึงครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงวันนี้ ขอขอบคุณด้วยความจริงใจ และจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป สำหรับผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ท่านใหม่ ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเชี่อมั่นและมั่นใจได้ว่าท่านจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมไว้มากมาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนา และสร้างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

ทั้งนี้ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 (ท่านใหม่) กล่าวว่า พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจน จะดูแลกำลังพลสวัสดิการสิทธิต่างๆ และ พัฒนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและก้าวหน้า ตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้สำเร็จลุล่วง ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา และกองทัพบก อย่างเต็มกำลังความสามารถ