Reporter&Thai Army Uncategorized

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย พันเอก บรรยง ทิพาปกรณ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17, จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ฝ่ายปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่จุดบริการประชาชนอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราช และจุดบริการประชาชนหน้าวิทยาลัยนวมินทราชินี