Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนหน้าวัดพระยืน อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ กำชับ!! ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างดีที่สุด

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนหน้าวัดพระยืน อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ กำชับ!! ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างดีที่สุด

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้าวัดพระยืน หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย “ปีใหม่ ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำที่พัก เส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว บริการน้ำดื่ม ชากาแฟ ชุดประชาสัมพันธ์ เมาไม่ขับเน้นการป้องปรามผู้เมาแล้วขับ ชุดช่างตรวจซ่อมแซมรถในขั้นต้น รวมทั้งได้จัดชุดเสนารักษ์ จาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มาประจำที่ จุดบริการประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นได้

ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้มอบเครื่องดื่ม และอาหารว่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด