Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด… ตำนานและความเชื่อวันลอยกระทง ที่หมู่บ้านอัคคะ อ.โพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด…
ตำนานและความเชื่อวันลอยกระทง ที่หมู่บ้านอัคคะ อ.โพธิ์ชัย

อีกสองคืนถึงวันเพ็ญ เดือน 12 ณ.ท้องทุ่งนาทางทิศใต้หมู่บ้าน อัคคะ ม.13 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์พระ นาดินทราย ร่วมกับเทศบาลอัคคะคำจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมประกอบไปด้วยภาคเช้าทำบุญให้ทาน-ปฎิบัติธรรม-การทำความสะอาดคูคลอง/ลำคลอง.เย็นประกวดนางนพมาศจากสาวงาม 14 หมู่บ้าน ของตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย
ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายณัฐวุฒิ โสดา ผู้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พิพิธภันฑ์พระและนางสาวสุกัญญา แดนกาไสย์ อดีตสาวงามนางนพมาศประจำอำเภอผู้ถือ”สัจจะ”อันยิ่งยวดตลอดชีวิตในภพ-ชาตินี้!!!กล่าวกับทีมผู้สื่อข่าวบ้านนอกว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท.ในนาคพิภพโดยการลอยประทีป-โคมไฟ และระลึกถึงคุณพระยานาคที่ช่วยพระเจ้าอโศกปราบมารโดยมักถือเอาเดือน 12 หรือเดือนยี่เป็งเป็นเกณฑ์ซึ่งตามคัมภีร์โบราณอินเดียเรียกว่า “ทีปาวลี”ทุกสาวงามที่เข้าประกวดจะให้พระสมเด็จนางพญาแท้

ทีมข่าวบ้านนอก/รายงาน