Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กองกำลังผาเมือง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง  อ.สองแคว จ.น่าน

กองกำลังผาเมือง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง อ.สองแคว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. พันเอกกฤตินันท์ นิโลบล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ บ้านน้ำปาน หมู่ที่ 3 และ บ้านน้ำหลุ หมู่ที่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง