Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ทหารร่วมเอกชนมอบอุปกรณ์การเรียนเครื่องกันหนาวให้นักเรียนยากจน

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทหารร่วมเอกชนมอบอุปกรณ์การเรียนเครื่องกันหนาวให้นักเรียนยากจน

8 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และตามนโยบายของรัฐบาลให้ส่วนราชการร่วมกับส่วนเอกชนร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน โรงเรียน ที่ห่างไกลความเจริญ และช่วยให้เท่าเทียมกันกับพื้นที่อื่นที่เจริญแล้วนาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบูญ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานเปิดงานการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักพัฒนาภาค3

 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมส่วนเอกชน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ โทรทัศน์สี จอแบน อุปกรณ์ก่อสร้าง ทำห้องสมุดปรับปรุงโรงนอน และเครื่องกันหนาวผ้าห่มเสื้อกันหนาว ให้ เด็กนักเรียน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง หมู่ 6 ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดทำห้องสมุด ปรับปรุงโรงนอนและบริจาคผ้าห่ม พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ พร้อมเครื่องครัวเครื่องนอน มอบให้ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหลวงอุปถัมภ์ 2 พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย โดยมี ด.ต.สมศักดิ์ แสงเป็ง ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 พร้อมนายชัยยุทธ์ หล้าป้อ ผู้ใหญ่บ้านให้การรับมอบพร้อมคณะครูนักเรียน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนชนเผ่ามาเข้าเรียนจำนวน 94 คน ครู จำนวน 8 คน เป็นครู ตชด จำนวน 4 นาย ครู อบจ จำนวน 2 คน ครูเขตการศึกษาเชียงใหม่ ที่2 จำนวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นักเรียนมีชนเผ่าถึง 7เผ่า ลาหู่ กระเหรี่ยง ม้ง ลีซู เย้า ไทยใหญ่