กองพันทหารช่างที่ 8 เริ่มการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


8 ธ.ค.61 : กองพันทหารช่างที่ 8 เริ่มการขุดลอกแม่น้ำพิจิตร และคลองข้าวตอก ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นโครงการปี 61 ประกอบด้วย การขุดลอกต้นแม่น้ำพิจิตร ความยาว 3.5 กม. , การ clearing สองฝั่งแม่น้ำช่วง ต.คลองคะเชนทร์ ยาว 9 กม. และการขุดลอกคลองข้าวตอก ความยาว 4.7 กม.
ดินจากการขุดลอกจะนำไปกองไว้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อให้ออกพ้นไปจากแม่น้ำ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป