Uncategorized ข่าว นราธิวาส

มูลนิธิเพื่อนพึ่งภามอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัย 2 อำเภอ นราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

มูลนิธิเพื่อนพึ่งภามอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัย 2 อำเภอ นราธิวาส

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 ธ.ค. 62 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งได้ถวายพระสงฆ์ และมอบแด่โต๊ะอิหม่าม รวมถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จำนวน 1,325 ชุด แยกเป็นถวายพระสงฆ์ จำนวน 5 ชุด และโต๊ะอิหม่าม จำนวน 25 ชุด ณ อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองเมืองสุไหงโก-ลก และมอบแด่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ อ.แว้ง

ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ต.โละจูด จำนวน 1,495 ชุด แยกเป็นถวายพระสงฆ์ จำนวน 13 ชุด และโต๊ะอิหม่าม จำนวน 13 ชุด ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้ทรงความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน

 

https://youtu.be/LaJmaiTmuo4