Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวลำปาง ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

(มีคลิป) ค่ายประตูผา ช่วยเหลือประชาชนเหตุรถขัดข้องพร้อมให้ที่พัก

ค่ายประตูผา ช่วยเหลือประชาชนเหตุรถขัดข้องพร้อมให้ที่พัก

เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 8 ธ.ค.66 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเดินทางมาจาก จ.เชียงราย จะกลับ จ.กรุงเทพ ทราบชื่อ นายลิขิต เพ็ชรรัตน์ พร้อมครอบครัว เมื่อเดินทางมาถึงหน้าค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รถเกิดดับ ทางหน่วยจึงให้ช่างของหน่วยตรวจสภาพ หม้อน้ำมีสภาพแห้ง น้ำมันเครื่องต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการรถเสีย ทางหน่วยจึงได้ให้เจ้าของรถและครอบครัวนอนพักในหน่วย 1 คืน เพื่อรออะไหล่รถ ในการซ่อมในวันพรุ่งนี้

ทางหน่วยได้ดำเนินการประสานร้านอะไหล่รถ ให้ฝากอะไหล่มากับรถประจำทางที่ผ่านหน้าค่าย ซึ่งร้านขายอะไหล่รถห่างจากค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา 50 กม. เมื่อได้รับอะไหล่มาเรียบร้อยแล้วทางช่างของหน่วยจึงทำการซ่อม ในตอนนี้ดำเนินซ่อมรถเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ และได้เดินทางกลับ จ.กรุงเทพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง