ข่าวเชียงใหม่

ทีมงานอาจารย์ประมาณ ทนายดังอันดับต้น ๆ ของไทย ขึ้นเหนือ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ทนายความภาค.5 ( เชียงใหม่ )

ทีมงานอาจารย์ประมาณ ทนายดังอันดับต้น ๆ ของไทย ขึ้นเหนือ จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ทนายความภาค.5 ( เชียงใหม่ ) ในหัวข้อ ศิลปะ การถามค้าน พร้อมจะนำองค์กรสภาทนายความเป็นอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี กลับคืนมาอีกครั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล ( สโลป ) มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ศูนย์เลือกตั้งคณะประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ได้จัดสัมมนาทนายความภาค.5 ในหัวข้อ ศิลปะการถามค้าน โดยมี น.ส.เพ็ญพัฒน์ จำเพียร ผู้สมัครกรรมการสภาทนายความ ( ภาค.5 ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช และคณะ โดยมีนายจุติเสฎฐ์ บุญมีที่ปรึกษาสมาพันธ์ทนายความฯ เป็นผู้ดำเนินรายงาน ซึ่งมีสมาชิกทนายความภาค.5 ร่วมสัมมนาในครั้งประมาณ 200 -300 คน
การสัมมนาคณะอาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ซึ่งมีทนายความผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาเป็นวิทยากรอาทิ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความชื่อดังระดับชั้นแนวหน้าของประเทศและเป็นนักจัดการวิทยุโทรทัศน์ทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายรายการ นอกจากนี้ยังมี ทนายบุญชัย วสุนธนา เลขาธิการสมาพันธ์ ทนายวรกร พงศ์ธนากุล ประธานสหพันธ์ทนายความฯ ทนายธีรพล ยามาลี ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์นายความฯ ร่วมบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย
ขณะที่ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เปิดเผยว่า การที่จะลงสมัครเป็นนายกสภาทนายความในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตนได้ปรกอบอาชีพและอยู่ในวงการทนายความ มามากกว่า 40 ปี และเคยดำรงตำแหน่งในสภานายความมาแล้วหลายตำแหน่ง การที่จะลงแข่งขันชิงตำแหน่งนายกสภาทนายความในครั้งนี้ ซึ่งตนต้องการเห็นเปลี่ยนแปลงของสภาทนายความฯมากกว่าเช่นทุกวันนี้ แม้นายกสภาฯ ที่เข้ามาบริหารแต่คน จะมีความแตกต่างกันไป ในการบริหารองค์กร

ก็ตาม หากตนได้รับการเลือกเป็น นายกสภาทนายความฯ พร้อมจะที่ขับคลื่นและพัฒนาองค์กร ฯ (สภาทนายความ ) แต่ละด้าน เพื่อให้สมาชิกทนายความที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 80,000 คน มีศักดิ์ มีศรี เพื่อชูอาชีพทนายความให้เป็นอาชีพ ที่มีเกียรติ์ และที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ไม่ว่าทั้งในประเทศและนานาชาติต่อไป ซึ่งจากอาชีพทนายความเรานั้น ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ใช้มันสมอง ทักษะ ความรู้ความสามารถ ไม่ต่างจากอาชีพอื่นเช่นกัน ดังนั้นจึงได้ลงสมัครในครั้งนี้
ในส่วนนโยบายด้านอื่น ๆ ไม่ว่าโครงการสัมมนา นอกสถานที่เช่นในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เป็นการพบปะและนำความรู้ความสามารถมาสู่เพื่อทนายความระดับภูมิภาค ในส่วนโครงการใดที่ดีแล้วจะได้ต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ดีมากขึ้นต่อไป โครงการใดที่ดีแต่ยังไม่เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เราจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิม และโครงการใดที่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้แก่องค์หรือสมาชิกทนายความ เราก็จะลดและตัดออกไปเป็นระดับต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วชรพงศ์ มีทรัพย์กว้าง