ข่าว ลำพูน

ลำพูน คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ

ลำพูน คุมเข้มราคาสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป้องกันฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการร่วมกับ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 และแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานีขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทาง และสถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสาร บริการรับฝากสิ่งของและบริการรถเข็น บริเวณสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้นำคณะฯ ออกตรวจสอบราคาสินค้าและบริการ และแนะนำการปิดป้ายแสดงราคา ในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระบาทตากผ้า สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน สถานีรถไฟ ปั๊มน้ำมัน และให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจสอบสถานการณ์อย่างอย่างเข้มงวด และต่อเนื่องระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชน โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนเริ่มทยอยกลับภูมิสำเนาและไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูนบ้างแล้ว โดยสำนักงานฯ ได้เน้นย้ำแนะนำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานีขนส่ง และจุดให้บริการรับฝากสิ่งของ ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ประชาชนเห็นได้ชัดเชน ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีเพียงบางรายเท่านั้นที่ปิดราคาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แนะนำให้ปิดป้ายให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้บริการของประชาชน และเพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้บริโภค ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลำพูนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการยังจำหน่ายสินค้าราคายังคงปกติไม่มีปรับฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด ปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลนเช่นกัน

หากประชาชน พบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-530437 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากพบข้อร้องเรียน สำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

https://youtu.be/bxpUB3L2gvY

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน