Reporter&Thai Army

ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี 2562 ของอำเภอพรหมพิราม ร้อย.รส. ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมกับ

เมื่อ 090930 เม.ย.62 ร้อย.รส. ที่ 1 ( ป.4 พัน.104 ) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมกับ พ.ท.ทรงภพ ชาญเดช ผบ.ม.3 พัน.26 เป็นประธานการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 อ.พรหมพิราม

 

 

, สัสดีอำเภอพรหมพิราม ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.รุ่งโรจน์ ใจน้ำ หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.39 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี 2562 ของอำเภอพรหมพิราม ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย