Reporter&Thai Army

สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น.

เมื่อ ๐๙๐๙๐๐ – ๐๙๑๓๓๐ เม.ย. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น.

 

 

ร่วมกับ จนท.สธ.อำเภอบ้านไร่ ลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือน/ให้กำลังใจกับ นายนนท์ ตันเมืองใจ อายุ ๖๙ ปี ณ บ้านเลขที่ ๗๘ ม.๘ บ.หนองปรือ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จว.อ.น. พร้อมกับร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซ่ม/ทำความสะอาดที่พักอาศัยของนายนนท์ฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย