ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

9 มิถุนายน 2567  ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่าข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ในพิธี ประธานในพิธี จุดธูป – เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูป- เทียน เครื่องทองน้อย แล้วกราบที่แท่นกราบ ถวายความเคารพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระสงฆ์ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่เข้าลาดผ้าขาวรองโยง และผ้าพระภูษาโยง ประธานในพิธี ประกอบพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร เจ้าหน้าที่เข้าเชื่อมสายแถบพระสงฆ์ สดับปกรณ์ ประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 72 รูป เป็นเสร็จพิธี


ในเวลา 08.20 น.กระทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ โดยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ขึ้นวางพวงมาลาถวายราชสักการะตามลำดับ อาทิ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
หลังจากนั้น ประธานในพิธีขึ้นบนเวทีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิตล พระอัฐมรามาธิบดินทร ถวายความเคารพ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานด้านการศาสนาและการศึกษา เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาล หน่วยทหาร สถานที่สำคัญต่างๆ และทรงริเริ่มประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท เป็นต้น

สมนึก บุญศรี  รายงาน