ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กย “การงานก้าวหน้า การค้ายั่งยืน”

9 มิถุนายน 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดร้อยเอ็ด หมวดอักษร กย “การงานก้าวหน้า การค้ายั่งยืน” ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด โดยมีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมการประมูลร่วมพิธี

กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกทำการประมูล โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวด กย ในวันนี้ มี 301 หมายเลข ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนเป็นภาพกราฟฟิกสีสันสวยงาม มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของจังหวัดร้อยเอ็ด และแผ่นป้ายทั้งหมดได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจิมแผ่นป้ายทะเบียน โดยพระครูปลัดสุขวัฒน์ (พระอาจารย์ต้อม ปภสฺสโร) วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประมูลผ่านระบบ Internet (เท่านั้น) ทาง www.tabienrod.com ซึ่งจะทำการปิดการประมูลในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน