ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด เลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอคึกคักผู้สมัครมารายงานตัวพร้อมเพรียง

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งภายในหอประชุมจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เท่านั้นที่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยเปิดให้ให้ผู้สมัครเข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีผู้สมัคร สว. เข้ามารายงานตัวเข้ารับการเลือกตั้งเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ยกเว้นผู้ที่เสียชีวิต ทราบว่า 1 ราย และผู้มาสายหลังเวลา 09.00 น.อีก 1 ราย เนื่องจากมีภาระด่วนไปส่งภรรยาไปทำงานเลยคาดหมายเวลาผิดไป ประมาณ 5 นาที เลยทำให้เสียสิทธิ์ ไป อย่างน่าเสียดาย สำหรับผู้สังเกตุการณ์ ให้กำลังใจ จะมีระบบเคเบิ้ลทีวีให้ชมบรรยากาศภายในห้องประชุม ได้ทั่วทั้งห้องประชุม ส่วนผู้สมัครจะออกจากห้องประชุมได้คือไปห้องน้ำ และจะมีเจ้าหน้าที่ ติดตามไปสังเกตการณ์ด้วย


บรรยากาศทั่วไปผู้สมัครคึกคัก แหล่งข่าวบอกว่ามีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกถึงความรู้ความสามารถระหว่างผู้สมัครแต่ละคนเช่นกัน เนื่องจากการเลือกในครั้งนี้จะมีการเลือก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างผู้สมัคร กลุ่มเดียวกัน และครั้งที่ 2 ระหว่างผู้สมัครคนละ สาย จึงต้องทำให้มีการบ้านที่ผู้สมัครจะต้องทำพอสมควร
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบ และ อส. ก็ได้ร่วมกันรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มข้น

สมนึก บุญศรี  รายงาน